Foto Fiyasko

 • Foto

18,00 TL

 • Dizin Ali Haydar Volkan
 • Yazar Adı Ali Haydar Volkan
 • Çeviren,Hazırlayan
 • YayinYeri İstanbul
 • YayinTarihi 09.2017
 • TeknikOzellikler 208 s. ; 14x21 sm.
 • Barkod 9789756636688

 • Foto Foto

 • Foto Foto

 • Foto Foto

 • Foto Foto

 • Foto Foto

Ürün Açıklaması

"Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyet Devleti’ne geçilirken yapılan devrimler muvacehesinde, özellikle yazının değiştirilmesi neticesinde "tu kaka edilen" devasa Osmanlı kültürüne mukabil, giydirme bir şekilde halka dayatılan, Garp kültürü, gayet kısıtlı bir çevre dışında, beklendiği kadar rağbet görmemiş, dolayısı ile hazım da edilmemiş, edilememiştir.

Kör bir Garp savunuculuğu, yaktı yıktı, kırdı geçirdi, mevcut olan her şeyi. Çünkü Garb’ın hem tadı, hazzı, yapısı, hazmı, bize ait değildi. Ancak Garp san’atları kullanılmaz kullanılamaz da hiç değildi. Akli kullanılması hâlinde, benzeri san’at dallarına ve insanımıza, inkâr edilemez faydaları da olabilirdi. Maalesef büyük dayatmalar sunucu, tabiî hem temelsizlik hem de yanlış değerlendirmeler neticesinde: Sanat’kârı da, eserini de, cemiyetimizi de, güdük bıraktı. Daha açık bir değişle: Elde olanlar gitti. Beklenen ise, beklendiği şekilde gelemedi. Sonuç olarak, olması ve de varılması amaçlanan hedefin, kültür ve san’at, çok altında gelişti… Oysa Garp bizim yaptığımız hataya düşmemiştir."

Fotograf san’atında duayen kabul edilmiş ALİ HAYDAR VOLKAN tarafından kaleme alınan eserde, bu güne değin bilinen birçok olayın aslını-astarını öğreneceksiniz. Osmanlı’nın son Kaptan-ı Deryası Hacı Vesim Paşa’nın son kuşak torunu olan yazar ALİ HAYDAR VOLKAN’dan mesleğine dair eleştiri ve özeleştirler ile birlikte satır aralarında dinleyeceğiniz olaylar bakış açınızı ter-yüz edecek nitelikte vakıalarla dolu!

Ato