Türdav Basım Yayım Tic. ve San.A.Ş. Çalışma İlkeleri

Türdav A.Ş., çalışanlarının şirket içi ve şirket dışı etkinliklerinde temel prensipler, iş ahlâk kuralları ve yönetim standartları çerçevesinde ulusal ve ulaslararası normlara uygun hal ve hareket içerisinde olmasını bekler, çalışma ilkelerini bu normlara gore belirler. Bu çalışma ilkeleri, her ne kadar Türdav A.Ş. tarafından dile getirilse de bazı ilkelerin kanunlar nezdinde kabül görmesi, kanunlar önünde hukuki ve yasal bir dayanak da teşkil etmektedir.Türdav A.Ş. çalışanları, şirketin kurumsal başarısını sağlamak ve diğer kurumsal firmalarla eşit şartlarda rekabet edebilmek için aşağıda zikredilen temel ilkeleri görev sorumluluğu bilincinde yerine getirmekle yükümlüdür.

İş Kültürü Kuralları:

  a)      Dürüstlük İlkesi: Tüm şirket faaliyetlerinde dürüstlük, ilk önceliğimizdir. Gerek çalışanlar arasında gerek şirketle çalışanlar arasında ve gerekse şirketin diğer şirketler ve personelleriyle olan ticari ilişkilerinde dürüst hareket etmek, şirketin genel karakterini ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. 

  b)      Gizlilik İlkesi: Nasıl ki kişinin özel yaşamının gizli kalması gerektiğine inanıyorsak, şirketlerin de kendilerine ait özellerinin gizli kalması gerektiğine inanıyoruz. Ticari sırlar, antlaşmalar, personel bilgileri vb. hususlar… Bu gizlilik, ancak şirket çalışanlarının ya da şirket yönetiminin izin ve yetki verdiği durumlarda kalkabilir. Bunun aksi düşünülemez.

  c)      Şirket Menfaat İlkesi: Türdav A.Ş. ve çalışanları olarak şirketin ve çalışanlarının menfaati her zaman ön plandadır. Bunun aksi olan menfaat çatışmalarından şirket ve çalışanları olarak uzak olduğumuzu belirtiriz. Şirket adını kullanarak, kişisel menfaat elde etmeye çalışmak kesinlikle tasvip etmediğimiz bir davranıştır.

Hukuki Sorumluluklar:

  a)      Yasalara Karşı: T.C. yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki faaliyetlerini sürdürür. Yasal zorunluluk çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca istenen bilgileri ve belgeleri eksiksiz paylaşarak yükümlülüklerini yerine getirir.

  b)      Şirkete Karşı: Türdav A.Ş., kendi etik kuralları çerçevesinde ve profesyonelliğin gerektirdiği her türlü faaliyette (etkin ve yetkin olduğu alanlarda) bulunabilir. Türdav A.Ş., itibarını ve ticari kabiliyetini koruma ve geliştirme adına yasaların kendisine tanıdığı hakları sonuna kadar kullanma bilincindedir. Ticari sözleşmeler, taahhütler, şirketlerarası birleşmeler vs.

  c)      Müşterilere Karşı: Müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini, hiçbir şekilde ayırım yapmadan, en kısa zamanda, söz verilen kalite standardı çerçevesinde karşılama anlayışını benimsemiştir. Yasal ve etik kurallar çerçevesinde rekabet eder ama haksız rekabete prim vermez.

  d)     Çalışanlara Karşı: Çalışanların tüm hakları korunduğu gibi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturarak kişisel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunur.

  e)      Ortaklara Karşı: Şirkette sürdürülebilir karlılık esas olduğu için ortaklara mali tablolar, stratejiler, yatırımlar ve riskler konusunda tam, doğru ve zamanında bilgi verilir. Finansal disiplin, şeffaflık, verimlilik ve tasarruf bilinci doğrultusunda hareket edilir. Yükümlülükler ve taahhütler yerine getirilir, ortaklar arasındaki gizli bilgiler şirket içinde kalır.