YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Ödenen Sermaye : 500.000,00 TL

Taahhüt  Edilen Sermaye : 0,00 TL

YTTK’nın 359. maddesinin birinci fıkrasına istinaden Türdav A.Ş. yönetim kurulu bir kişiden oluşmaktadır.